Naar het fotoboek

De school

De basisschool Lonneker is een openbare Daltonschool.

(Klik hier   voor de geschiedenis van de school)

Wij zijn door de Nederlandse Dalton Vereniging (N.D.V.) in 1995 erkend als Daltonschool en geven volgens de Daltonwerkwijze het onderwijs aan de kinderen.
Voor alle ouders is er een speciale Dalton-informatiebrochure, die hen bij de aanmelding van hun kind ter beschikking wordt gesteld. Deze brochure beschrijft in het kort de Daltonwerkwijze. Voor meer informatie kunt u uiteraard op school terecht.
Ook is er veel informatie te vinden op de website van de Nederlandse Daltonvereniging.

De grondslag en ten dele ook de doelstelling van het openbaar onderwijs zijn in de Grondwet en de Wet Primair Onderwijs verankerd. In het kader rechtsonder op deze pagina vindt u de vier elementen die kenmerkend zijn voor de grondslag van het openbaar onderwijs

Onze school hebben wij zodanig ingericht, dat de kinderen zich er werkelijk in thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.
We creëren deze kindvriendelijkheid door:

Het inrichten van "werkhoeken" in lokalen en hal, waarin de kinderen bezig kunnen zijn met spelen, bouwen, lezen, spellen, leren, weektaak, etc.
Een gezellige werksfeer in de hal en in andere ruimtes, waardoor deze als het ware bij de groepslokalen aangetrokken worden.
Het veelvuldig gebruik maken van de hal.
Het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten rond bepaalde thema's, waarbij kinderen van alle groepen met elkaar samenwerken (o.a. handvaardigheidmiddagen, voordrachtslezen, projecten).
Veel aandacht voor kinderen met speciale problemen.

Verder zijn belangrijke kenmerken voor onze school:

Goede leerresultaten (jaarlijkse toetsen in alle groepen; CITO-entreetoets; eindtoets groep 8; rapport van de onderwijsinspectie).
Een prima aansluiting met het voortgezet onderwijs; docenten in het voortgezet onderwijs herkennen onze kinderen bijvoorbeeld aan het feit dat ze een goede werkhouding hebben, hun huiswerk goed weten te plannen, zelfstandig kunnen werken, goed samen kunnen werken, mondig zijn, niet te verlegen zijn om vragen te stellen en zelf initiatieven kunnen nemen.
Een grote betrokkenheid van de ouders.
Een goede overblijfmogelijkheid tussen de middag voor de kinderen.
 Activiteiten voor jonge en oudere kinderen samen, dus een goede sociale omgang tussen alle kinderen.
Respect voor elkaar bij kinderen, leerkrachten en ouders.
De school is met acht groepen niet zo groot: iedereen kent iedereen, er is sociale controle, het is overzichtelijk en veilig voor de kinderen.
belangrijk vinden we het ook de kinderen weerbaar te maken. We besteden op school aandacht en tijd aan het zich leren uiten bij muziek- en toneelmiddagen, het uitspelen van ervaringen bij dramatiseren, het presenteren van werkstukken en leercontracten, het naar elkaar leren luisteren en het opkomen voor zichzelf en anderen tijdens klassenvergaderingen. Zo leren de kinderen zichzelf kennen en leren ze omgaan met reacties en kritiek.

Informatie en inschrijven