Naar het fotoboek

Wetenschap & Technologie op ODBS Lonneker

Sinds begin jaren ’90 is ODBS Lonneker een Daltonschool. Samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, reflectie en zelfstandigheid zijn belangrijke peilers van ons onderwijs. Dit betekent dat ons onderwijs gericht is op zowel de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, als op sociaal emotionele vaardigheden en vaardigheden gericht op de executieve functies. Daarnaast willen wij, als school, ons onderwijs zo inrichten dat er ruimte is voor onderzoekend en ontwerpend leren, vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in de 21e eeuw.  

Sinds enkele jaren werken wij met de zaakvakken in thema’s, waarbij we rekening houden met de verschillende talenten van kinderen (deze meervoudige intelligenties volgens de theorie van Howard Gardner).

Het schoolteam heeft kennis en vaardigheden eigen gemaakt over wetenschap en technologie door de teamcursus “Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek” onder leiding van Erik Groot Koerkamp te volgen. Parallel aan deze cursus heeft het team ook scholing gehad over onderzoekend en ontwerpen leren in combinatie met LEGO Education in de LEGO Studie van Hogeschool Saxion.

Beide teamcursussen zijn tot stand gekomen met behulp van subsidies van het Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO).

Door deze professionalisering is het thematisch onderwijs (Meervoudige Intelligentie) verbeterd op ODBS Lonneker. Kinderen worden doormiddel van verwondering en onderzoeksvragen nog meer gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan binnen een thema. Daarnaast leren kinderen door middel van programmeren en ontwerpen met LEGO Education oplossingen te bedenken op  vraagstukken binnen de aangeboden thema’s.

Met de verrijking van ons onderwijs, door in te zetten op de 21e-eeuwse vaardigheden, zijn onze leerlingen nog beter klaargestoomd voor de toekomst.