Naar het fotoboek

Vertrouwenspersonen

Onze schoolcontactpersonen (vertrouwenspersonen), Karen Nijkrake en Annemieke Birkenhäger, vangen degene op die (mogelijk) ongewenst gedrag hebben ervaren en begeleiden hen in het vinden van oplossingen.
In het begin van het schooljaar stelt de contactpersoon zich in alle klassen voor en legt uit wat haar taken zijn, dit in het bijzijn van de klassenleerkracht.

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt in
vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar.
Klachten over ongewenst gedrag, die naar uw gevoel, onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan
de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u, als u dat wilt , begeleiden in het klachttraject. Externe vertrouwenspersoon: Anne Overbeek 

Karen Nijkrake
Karennijkrake@lonnerschool.nl

Annemieke Birkenhäger
Annemiekebirkenhager@lonnekerschool.nl


Anne Overbeek
06 306 42 568
info@anneoverbeek.nl