Naar het fotoboek

Integraal Kind Centrum (IKC) Lonneker

De Lonnekerschool en de Katholieke basisschool St. Liduina, de peuteropvang Lönnke Grut, Kinderdagverblijf De Speelweide en BSO Speeldorp vormen samen het IKC Lonneker. Het IKC biedt opvang, vorming, ontwikkeling en onderwijs voor kinderen van 0 tot 14 jaar. 

De kracht van onze kleine maar hechte gemeenschap vind je terug in de samenwerking binnen IKC Lonneker. Daarbij staat het kind centraal en wordt het gestimuleerd om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het kind wordt weerbaar gemaakt, zodat het zelf de regie kan nemen om tot wereldburger uit te groeien. Een wereldburger die verschillen respecteert en zijn talenten inzet voor de maatschappij.

Doorgaande lijn 0 tot 14 jaar

De scholen en de opvang zorgen voor een goede afstemming over de ontwikkeling van alle kinderen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten stemmen de pedagogische uitgangspunten op elkaar af en elk kind wordt gevolgd in zijn/haar ontwikkeling. Daardoor is een ‘warme’ overdracht van peuteropvang of kinderdagverblijf naar groep 1 mogelijk en later naar het vervolgonderwijs. Ook wordt de leerontwikkeling bevorderd waardoor de kinderen in groep 3 van het basisonderwijs hoger scoren op taal- en rekentoetsen.

 

Partners in het IKC Lonneker

Peuteropvang: ’t Lönnke Grut

Dorpshuis - Lonneker

Dorpsstaat 98

7524 CK Lonneker

 tel.      053-47009805 

            0648493850

povlonnkegrut@skepeuteropvang.nl

www.skepeuteropvang.nl

 

Kinderdagverblijf: De Speelweide

Welnaweg 100
7524 AK Enschede
T:053-7009808

KDVSpeelweide-ske@kinderopvanghumanitas.nl

www.skekinderopvang.nl

 

Buitenschoolse opvang: BSO Speeldorp

Dorpsstraat 98

7524CK Lonneker

Tel: 053-7009804

BSOSpeeldorp-ske@kinderopvanghumanitas.nl

www.skekinderopvang.nl