Naar het fotoboek

Schooltijden

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is een continurooster ingevoerd. Om te garanderen dat onze huidige leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan voldoende lesuren hebben gehad, zal er eerst twee jaar een overgangsrooster gehanteerd worden. Met ingang van schooljaar 2018-2019 moet het definitieve continurooster van kracht worden.