Groepen

Op de Lonnekerschool zijn er zes groepen. We werken volgens het jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat onze leerlingen starten in groep 1 en van school gaan aan het einde van groep 8. Veel groepen zijn gecombineerd, waardoor kinderen van verschillende leeftijden door elkaar zitten. Momenteel hebben we de volgende groepen:

Groep 1/2 gestart met 20 leerlingen*
Groep 3 21 leerlingen
Groep 4 30 leerlingen
Groep 5 22 leerlingen
Groep 6/7a 29 leerlingen
Groep 7b/8 30 leerlingen

* In het lopende schooljaar is er instroom van nieuwe leerlingen in groep 1/2.