Groepen

Op de Lonnekerschool zijn er zeven groepen. We werken volgens het jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat onze leerlingen starten in groep 1 en van school gaan aan het einde van groep 8. Veel groepen zijn gecombineerd, waardoor kinderen van verschillende leeftijden door elkaar zitten. Momenteel hebben we de volgende groepen:

Groep 1a/2a gestart met 22 leerlingen*
Groep 1b/2b gestart met 21 leerlingen*
Groep 3 22 leerlingen
Groep 4 20 leerlingen
Groep 5/6a 29 leerlingen
Groep 6b/7 29 leerlingen
Groep 7b/8 19 leerlingen

* In het lopende schooljaar is er instroom van nieuwe leerlingen in de groepen 1/2.