Aanmelding leerling

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, bent u van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding. We vertellen over hoe wij werken, waar wij voor staan en wat u van ons mag verwachten. Vervolgens kunt u zelf een kijkje nemen in de verschillende groepen.

Mocht u tot de conclusie komen dat onze school helemaal bij u en uw kind past, kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek met de directeur. 

Wanneer uw kind vier jaar wordt, kan het naar school. In de laatste maand voor de vierde verjaardag  kan uw kind ter kennismaking maximaal 10 dagdelen in de groep meedraaien. Dit wordt in onderling overleg geregeld door de leerkracht van groep 1 en de ouder(s)/verzorger(s). Vanaf het moment dat uw kind vier is, kan het de hele dag naar school.

Kinderen, die door verhuizing of een andere oorzaak tijdens hun schoolloopbaan op onze school komen, kunnen ter kennismaking een hele dag meedraaien. Uiteraard zullen we de eerste tijd extra aandacht geven aan de gewenning van uw kind in onze school en aan de Daltonwerkwijze. In de praktijk blijkt dit bij de meeste kinderen vlot te verlopen.