Medezeggenschapsraad (MR)

De wet bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Het aantal zetels van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school wordt de MR gevormd door drie ouders en drie personeelsleden, die volgens officiële verkiezingen door ouders en personeel worden gekozen.

Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. In aanvang is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. Als dit niet voldoende duidelijkheid schept kan een ouder/personeelslid de MR benaderen.

In een tweemaandelijkse bijeenkomst worden MR-leden geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken op school en over beleidszaken die betrekking hebben op de ontwikkelingen binnen de Lonnekerschool. Voor een aantal zaken heeft de school en/of het schoolbestuur de instemming nodig van de MR. In andere gevallen kan het de taak van de MR zijn om advies uit te brengen. Daarnaast heeft de MR te allen tijde het recht om zelf het initiatief te nemen om aangelegenheden bespreekbaar te maken bij het bevoegd gezag.

Meer algemene informatie vindt u op www.medezeggenschapsraden.nl

Stuur de MR een bericht

E-mail naar de MR: mr(at)lonnekerschool.nl of stuur een bericht via SchouderCom

MR-leden

Namens de ouders:   

Mevr. J. Post

Mevrouw C. van der Veen

Mevrouw B. de Groot

 

Namens het personeel:

Mevr. J. van Loenen

Mevr. J. Muter

Mevr. Y. Loos

vergaderdata

maandag 12-12-2022 van 15:00 tot 17:00 uur 

maandag 20-02-2023 van 19:00 tot 21:00 uur

maandag 17-04-2023 van 15:00 tot 17:00 uur

maandag 19-06-2023 van 19:00 tot 21:00 uur