Ouderraad (OR)

Wie zijn wij?

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen die op onze school zitten. De OR heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De statuten van de stichting Ouderraad Lonnekerschool zijn op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar.

De OR stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de school en ondersteunt het team bij de organisatie van de vele activiteiten die jaarlijks plaatsvinden: de Koningsdag/Sportdag, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Carnaval, het Paasfeest, de Sponsorloop, het Cultuurfeest (om het jaar), een barbecue (om het jaar) en de laatste schooldag. De OR vergadert eens per maand. Dit zijn openbare vergaderingen. De agenda en notulen zijn op te vragen bij de secretaris.

Wat doen wij ?

We ondersteunen het team van de school met het organiseren van verschillende activiteiten. Activiteiten die onder andere ondersteund worden zijn sponsorloop, Sinterklaasviering, Kerstviering, carnaval, paas/lentefeest, cultuurmarkt, barbeque en de  laatste schooldag.  Samen zorgen we ervoor dat de activiteiten goed verlopen. Via de nieuwsbrief en/of SchouderCom doet de OR per activiteit een beroep op de bereidwilligheid van ouders voor extra hulp.

De OR sponsort de school ook nog voor bijzondere educatieve activiteiten zoals:

-          groepsvormingsuitjes in het begin van elk het schooljaar

-          een jaarlijkse financiële bijdrage voor de Kinderraad.

Hoe komen we aan het geld om de activiteiten te organiseren?

De OR heeft een drietal soorten inkomsten: de inkomsten van de ouderbijdrage, de opbrengsten van de inzameling van oud-papier ten gunste van de OR en er zijn inkomsten van activiteiten, zoals de cultuurmarkt. Deze inkomsten worden geheel gebruikt voor allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten voor onze leerlingen, zoals Sinterklaas, kerstfeest, fietstocht, musical van groep 8, sportdag, sporttoernooien, Kinderboekenweek e.d..

De inkomsten van alleen het oud-papier dat wordt ingezameld en ten guste van de OR valt, is niet voldoende om alle kosten te dekken. Om die reden vragen wij om een jaarlijkse bijdrage van € 30,- per kind of € 3,- per maand dat een kind in een instroomjaar op school zit. De bijdrage die wij vragen is maximaal € 60,- per gezin per schooljaar.

De ouderbijdrage is vrijwillig en dus niet verplicht.

Ouders kunnen de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer:

NL70 RABO 129690414 t.n.v. Stichting Ouderraad Lonnekerschool o.v.v. van de naam en de groep van het kind. Dit is een vrijwillige bijdrage, maar niet vrijblijvend. Deze inkomstenbron voor de Ouderraad zeer belangrijk bij het organiseren van feesten als Sinterklaas en Kerst. Wanneer er onvoldoende inkomsten zijn, zullen activiteiten niet of anders georganiseerd worden. 

Ieder jaar stuurt de Ouderraad in het begin van het schooljaar een bericht aan alle ouders ter herinnering om de Ouderbijdrage te betalen. Naast dit bericht zal aan alle ouders/verzorgers waarvan wij geen bijdrage is ontvangen nogmaals een bericht worden verstuurd. Daarin staat een betaalverzoek, waarmee u met één druk op de knop mobiel kunt betalen.

Wat wordt betaald van de inkomsten van de OR?

Hierbij kun je denken aan de Sinterklaascadeautjes, de grimeur van Sinterklaas en zijn Pieten, de Kerstman en de Paashaas. Het paard van Sinterklaas, de pepernoten en schoencadeautjes. Het drinken wat de kinderen krijgen bij diverse activiteiten, het appeltje tijdens de sportactiviteiten en het eitje bij de Paasviering. Ook het bloemetje voor groep 8, educatieve (hulp)middelen, etc

Hoe bereik je de OR?

De OR vergadert 1x per maand. Heb je vragen of suggesties dan horen wij die uiteraard graag! Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: or@lonnekerschool.nl en via SchouderCom. De meeste ouders van de OR zijn regelmatig op school te vinden en je kunt ons gewoon aanspreken. 

De OR hoopt, samen met het team, alle ouders en natuurlijk alle kinderen er een heel gezellig schooljaar van te maken!

 

 

Stuur de OR een bericht

E-mail de OR: or(at)lonnekerschool.nl of stuur een bericht via SchouderCom