Ziekte en afwezigheid

Wanneer uw kind ziek is of door een andere oorzaak niet op school kan komen, horen wij dit graag tussen 8:00 en 8:30 uur. U kunt ons dan bereiken op telefoonnummer 053-43 55 993.

Wij verzoeken u om afspraken bij tandarts of dokter indien mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht uw kind toch onder schooltijd een afspraak hebben, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.   

Voor het aanvragen van verlof voor bijzondere omstandigheden kunt u bij de groepsleerkracht of directeur een formulier afhalen.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen die op onze school zitten. De OR stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de school en ondersteunt het team bij de organisatie van de vele activiteiten die jaarlijks plaatsvinden. Dit kunnen we niet zonder alle ouders die zich aanmelden als hulpouders.

Lees meer over de ouderraad

Medezeggenschapsraad

De wet bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Het aantal zetels van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school wordt de MR gevormd door drie ouders en drie personeelsleden, die volgens officiƫle verkiezingen door ouders en personeel worden gekozen. De directeur van de school is namens het bevoegd gezag bij de vergaderingen aanwezig. Het bestuur van de school, Stichting Consent, kent in het overleg alleen de MR als gesprekspartner.

Lees meer over de medezeggenschapsraad