Ziekte en afwezigheid

Wanneer uw kind ziek is of door een andere oorzaak niet op school kan komen, horen wij dit graag tussen 8:00 en 8:30 uur. U kunt ons dan bereiken op telefoonnummer 053-43 55 993.

Wij verzoeken u om afspraken bij tandarts of dokter indien mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht uw kind toch onder schooltijd een afspraak hebben, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.   

Voor het aanvragen van verlof voor bijzondere omstandigheden kunt u bij de groepsleerkracht of directeur een formulier afhalen.